GoPro Powered by Trendolizer

VRT NWS | Bij Cellito Beach in New South Wales kijkt...

Trending story found on www.facebook.com


Bij Cellito Beach in New South Wales kijkt een surfer nog eens naar de stierhaai waaraan hij ontsnapt is. De beelden van de GoPro op zijn surfbord tonen hoe dicht hij de aanvaring nabij was.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments